ของใช้ในบ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

ร้านเคมีภัณฑ์

ของใช้บางอย่างในบ้านที่ประกอบไปด้วยสารเคมี มักจะเป็นของที่มีอันตรายเสมอ และสามารถสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ บางชนิดก็เป็นอันตรายเพียงเล็กน้อย แต่บางชนิดก็ทำให้คนเสียชีวิต หรือทำให้บ้านทั้งหลังพังเสียหายได้เลย หากเกิดข้อผิดพลาดอะไรในการใช้งานขึ้น ฉะนั้นการใช้งานสารเคมีจากร้านเคมีภัณฑ์ จึงต้องใช้ความระมัดระวังให้ดีที่สุด

มีของอะไรบ้าง ที่เราต้องรอบคอบในการใช้งาน รวมถึงการเก็บรักษาด้วย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้น อย่าคิดว่าของเล็กๆ บางอย่างในบ้านคงทำอะไรให้กับเราไม่ได้ หากคิดเช่นนี้เวลาที่เกิดความเสียหายอะไรขึ้นมา ก็มักจะแก้ไขไม่ทัน

-ของที่มีสารพิษ ของใช้ในบ้านมีหลายอย่างที่เป็นสารพิษ อย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำ ยาฆ่าแมลง น้ำยาชนิดต่างๆ ของพวกนี้หากใช้งานเสร็จแล้ว ต้องเก็บให้มิดชิด หากในบ้านมีเด็กก็ไม่ควรจะเอาออกมาให้เด็กเห็นเด็ดขาด เพราะจะทำให้เด็กเกิดดอันตรายได้ ถ้าเป็นสารเคมีอหรือยาฆ่าแมลง หลังใช้งานเสร็จก็ต้องเก็บให้เป็นที่ และทำความสะอาดอุปกรณ์ข้าวของทุกอย่างที่จะเอาไปใช้ร่อให้สะอาดเสียก่อน

-วัตถุไวไฟ ของไวไฟในบ้านอย่างเช่นเตาแก๊ส เป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้ เพราะหลายครั้งมาแล้ว ที่สารเคมีจากร้านเคมีภัณฑ์ ที่เป็นแก๊สหุงต้ม สร้างความเสียหายจนทำให้บ้านไหมทั้งหลัง เพียงแค่เผลอลืมผิด หรือว่าไม่ระมัดระวังในการใช้เพียงนิด เพราะวัตถุไวไฟ หากเกิดอุบัติเหตุอะไรมา เราควบคุมไม่ทันแน่นอน กว่าจะรู้ตัวบางทีก็อาจจะสายไปเสียแล้ว จึงประมาทไม่ได้เด็ดขาด

-สารระเหย อย่างเช่นพวกกาวที่ใช้ในงานประปา เป็นสารเคมีที่มีอันตรายกับสมองของเราอย่างมาก หากจะใช้งานสารเคมีที่เป็นสารระเหย ต้องมั่นใจว่าไม่มีคนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย โดยเฉพาะเด็ก ที่อาจจะเป็นอันตรายได้ง่าย คนที่ใช้งาเองก็ควรมีการป้องกันให้ดี ไม่ควรสัมผัสโดยตรง และควรใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องสูดดมสารเคมีจากร้านเคมีภัณฑ์ ที่เป็นสารระเหยเข้าสู่ร่างกาย

ทั้ง 3 อย่างก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆ ที่บ้านแทบทุกหลังมีเหมือนกัน ยังมีของใช้อีกหลายอย่างเช่นน้ำยาล้างทำความสะอาด ก็สามารถเป็นอันตรายกับคนได้เหมือนกัน หากใช้โดยไม่ระมักระวัง และการทิ้งกำจัดขยะทุกอย่างที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของสารเคมี จะต้องทิ้งให้ถกที่ถูกกับประเภทของขยะที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ เพื่อไม่ให้ไปเป็นอันตรายกับคนอื่น

เห็นไหมว่าการใช้สารเคมีอะไรก็ตาม เป็นสิ่งที่เรามองข้ามหรือชะล่าใจไม่ได้เลย หากพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ทันที หากไม่มั่นใจว่าเราจะใช้สารเคมีชนิดได้บ้าง ก็อย่าเสี่ยงใช้งานจะดีที่สุด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ก่อน และถ้าหากเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม ที่เปิดอออุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีจากร้านเคมีภัณฑ์ ให้พยายามพาคนที่รับอุบัติเหตุไปส่งโรงพยาลให้เร็วที่สุด

เพื่อไม่ให้อันตรายหนักไปกว่าเดิม อย่าพยามปฐมพยาบาลเองหากไม่มีความรู้มากพอ เพราะจากที่เป็นเพียงนิดเดียว ก็อาจจะเป็นมากกว่าเดิมหากทำไม่ถูกต้องตามวิธี