จุดเด่นของการใช้บริษัทรับจัดหาพนักงาน

บริษัทรับจัดหาพนักงาน

ทุกบริษัทบนโลกนี้ ล้วนต้องการลดต้นทุกในการจ้างงาน และต้องการกำไรจากการผลิตให้มากขึ้น ทำให้หลายบริษัทเลือกใช้เครื่องจักเข้ามาทำงานแทนคน เพราะไม่ต้องจ่ายเงินค้าจ้าง และบางครั้งก็ใช้ บริษัทรับจัดหาพนักงาน แทนการจ้างพนักงานประจำ ซึ่งก็ทำให้ได้ผลงานเหมือนกับที่ต้องจ้างพนักงานประจำทุกอย่าง แต่มีข้อดีแตกต่างกันเยอะ โดยบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดหาพนักงานนั้น จะมีทั้งการจัดหาพนักงานแบบรายวัน และเป็นพนักงานประจำ ตามความต้องการ ของบริษัทที่มีความต้องการพนักงาน สำหรับเหตุผลในการเลือกจ้างพนักงาน outsource แทนการจ้างแบบประจำนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายข้อของแต่ละบริษัท แต่สำหรับหลักๆแล้วก็มีเหตุผลดังต่อไปนี้ ที่ทำให้หลายบริษัทหันมาให้ความสำคัญกับการจ้างพนักงานโดยบริษัทจัดหาพนักงาน

-ไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดรับสมัคร การเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ จะต้องเสียทั้งต้นทุน แลละเสียเวลาไม่น้อยกว่าที่จะได้พนักงานในตำแหน่งที่ต้องการ ทั้งการประกาศรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการทดลองงาน แต่การใช้บริษัทรับจัดหาพนักงาน เราจะได้พนักงานในตำแหน่งที่ต้องการทันที โดยลดขั้นตอนทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับการสมัครทั้งหมด

-ไม่ต้องทำระบบการจ่ายเงินเดือน ข้อดีของการจ้างบริษัทจัดหาพนักงาน คือทางบริษัทที่จ้าง ไมต้องมาเสียเวลาในการทำระบบการจ่ายเงินเดือน ให้กับพนักงาน

-ไม่ต้องจ่ายสวัสดิการ การจ้างพนักงานประจำนั้น จะต้องมีการจ่ายทั้งโบนัส และมีสวัสดิการต่างๆ ตามที่บริษัทได้เสนอ และตามข้อกำหนดของกฎหมายเอาไว้ด้วย แต่การใช้บริษัทรับจัดหาพนักงาน ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายในส่วนนี้ ทำให้บริษัทลดต้นทุนในการจ่ายเงินพนักงานน้อยลง แต่ได้กำลงการทำงานเหมือนเดิมกับการจ้างพนักงานประจำ

-ไม่เสียเวลาในการสอนงาน หากเป็นพนังกานใหม่เข้ามาทำงานในบริษัท ทางบริษัทก็ต้องเสียเวลาไม่น้อย ในการสอนงานให้พนักงานใหม่เหล่านี้ แต่การใช้บริษัทจัดหางาน เราจะได้พนักงานที่พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกสอย เพราะทางบริษัทที่จัดหางาน เขารับหน้าที่ในส่วนนี้ไปก่อนอยู่แล้ว ในการจัดอบบรม พร้อมทั้งสอนงานทุกอย่าง

-ได้คนที่มีคุณภาพ ก่อนที่จะเข้ามาทำงานจริง บริษัทรับจัดหาพนักงาน จะมีการคัดเลือกพนักงาน ที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยผ่านการเลือกจาก HR ที่มีประสบการณ์ในการทำงานสูง ทำให้ได้พนักงานที่เหมาะสมกับงานแต่ละอย่าง

-ประหยัดเวลา การใช้บริษัทจัดหาพนักงานนั้น เราสามารถกำหนดและรู้เวลาในการทำงานอย่างชัดเจน ว่าจะเริ่มงานตอนไหน และสิ้นสุดตอนไหน ทำให้ประหยัดเวลามากกว่าการจ้างพนักงนาประจำหลายเท่าตัว

-ไม่ต้องมาดูแลงานเอง ทางบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดหาพนักงาน จะทำหน้าที่ในการดูแล และตรวจเช็คความเรียบร้อยในการทำงานทุกอย่างอยู่แล้ว โดยที่ทางบริษัทที่จ้าง ไม่ต้องมานั่งคอยตรวจสอบเอง

เมื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างอย่างนี้แล้ว หลายบริษัทก็เล็งเห็นว่า การใช้บริษัทรับจัดหาพนักงาน มีความคุ้มค่ากว่าการจ้างพนักงานประจำหลายเท่า ได้งานเหมือนกันทุกอย่าง แต่ประหยัดทั้งต้นทนและเวลากว่า ทำให้มีเวลาไปทำงานในส่วนอื่นที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาองค์กรได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของการดูแลควบคุมพนักงาน